Kurslederkurs for DNTs Turlederutdanning (917)

Kurs

Fra dato
25. oktober kl. 18:00
Til dato
27. oktober kl. 15:00
Passer spesielt for
Voksne, Fjellsportinteresserte
Turtyper
Kurs, Turlederkurs, Turlederutdanning, Kursleder, Kurslederkurs
Arrangører
Stavanger Turistforening, Bergen og Hordaland Turlag
Turkode
917

Stavanger Turistforening og Bergen og Hordaland turlag inviterer til kurslederkurs på Gramstad 25.-27. oktober 2019. DNTs kurslederkurs er det øverste kurset i DNTs turlederstige. På dette kurset får du innsikt i kursplanene for DNTs turlederkurs, vi jobber med kurslederrollen og du får tilslutt en godkjenning som DNT-kursleder.

Mål for kurset: Gjøre alle som deltar til gode DNT kursledere!

Arbeidsform: Alle som deltar på kurset må være aktive bidragsytere. Dere må sette av tid til en del forarbeid og presentere oppgaver underveis.

Målgruppe: Erfarne turledere som skal godkjennes som kursledere. Det er 12 kursplasser på dette kurset.

Opptakskrav:

-       godkjent turleder, minimum sommerturleder

-       aktiv turleder i DNT

-       har ledet ulike turer i DNTs medlemsforeninger og vise til lang erfaring/formell kompetanse innen friluftsliv

-       anbefalt av en av DNTs medlemsforeninger

-       vise til pedagogisk erfaring/erfaring innen formidling

Kurssted: Friluftslåven på Gramstad. Adresse Fjogstadveien 160 4329 Sandnes.

Søknadskjema: Søknaden sendes inn elektronisk via dette søknadsskjemaet. Søknadsfrist 6. oktober 2019.

Mer informasjon
Studieplan for kurslederkurset:

Mål: Hovedtema for denne modulen er kurslederrollen, og etter endt kurs skal deltakerne vise: 

-       evne til formidling: troverdig, forståelig, tydelig

-       didaktisk kompetanse

-       evne til å kommunisere i og med gruppa

-       evne til å bidra i en gruppe, balansert med evnen til å la andre slippe til

-       ydmykhet og evne til selvinnsikt

-       fokus på og forståelse av sikkerhet og risikovurdering av seg selv, deltakere og grupper

-       være innforstått med DNTs retningslinjer og krav til turledere og turlederkurs

Det forutsettes at deltakeren har friluftslivsfaglige kunnskaper og ferdigheter for å kunne bekle kurslederrollen, dette på bakgrunn av opptakskrav. Dette vektlegges derfor ikke i evalueringen. Kursets form vil heller ikke gi grunnlag for å følge opp dette i særlig grad. Det bør likevel gis tilbakemelding på dette dersom det kommer frem noe som ikke er som det skal.

Organisering og arbeidsformer: Undervisningen vil bli gjennomført i innendørs kurslokaler, med vekt på teoretiske emner, fremlegging av utdelt oppgave og aktiv og konstruktiv deltakelse i forkant av og gjennom hele kurset. Kurset arrangeres fra fredag til søndag.  Kurset arrangeres med maks seks deltakere pr. kursledere, og med minimum to kursledere.

Vurdering: Ved slutten av kurset vil deltakerne bli vurdert til godkjent/ ikke godkjent. Evalueringen er basert på kursledernes vurdering av deltakeren.

Kurslitteratur

·         Turlederboka, Den Norske Turistforeningen (2010).

·         Kurslederhåndboka, DNT Norske Turistforening (2011).

 

Kontaktinformasjon:

Annonse