10 på topp  i Sandnes 2020

«10 på topp» i Sandnes byr på det beste av Sandnes kommunes turområder. Her får du et variert program tilrettelagt for store og små. Vi har valgt ut 10 turmål på 10 topper i Sandnes, men til forskjell fra tidligere finner du ingen klippetenger på toppene. Dette er for å redusere muligheten for smitte av Covid 19. Det vil derfor ikke bli mulig med klipping i år. (NB! Brosjyren ble trykket før vi visste om Covid 19, så der står det feil.)

Når du har besøkt toppen krysser du av og noterer datoen du var der. Barn under 13 år og voksne over 60 kan besøke 5 topper. På disse 5 toppene finner du en bokstav som samlet blir et navn på en kjent person.  Etter å ha gått turene, levérer du inn folderen og blir med i trekning av flotte gevinster. Alle får diplom.

Mange av turene går i innmark over kulturbeiter. Vis hensyn til dyr på beite. Bruk gjerdeklyvere der de finnes. Følg til enhver tid retningslinjene om smittevern fra helsenorge.no!

HUSK: Sandnes kommune har båndtvang flere steder hele året. Noen steder kan de røde turstimerkene være litt slitt, - FØLG alltid med hvor du er og hvor du skal.

Finnes det noen mangler eller utfordringer med turen ta straks kontakt: sissel.t.torgersen@gmail.com eller SMS: 92285227.

Besøk toppene. Sjekk ut i listen "Ti på Topp Sandnes 2020 - Sandnes Turlag" i SjekkUT appen eller kryss av i folder med dato. Folder med egne kryss og dato til kan leveres på Platou Sport i Sandnes,  Tursenteret  eller som detaker fra  SjekkUT appen, innen 1. nov. 2020. Ved innlevering, spør etter diplom. Alle som vil får.

Trekning av flotte gevinster som kunngjøres på medlemsmøte i november. Barn under 13 år og voksne over 60 kan besøke 5 topper.
Turene merket med «Turbo» arrangerer Barnas Turlag, Sandnes familieturer til i 2020.


Turfolderen kan du hente på  Platou sport Sandnes, STFs tursenter i Stavanger eller laste ned fra denne nettsiden. Vi oppfordrer alle spesielt å bruke Sjekk ut appen.

Tusenteret har redusert åpningstid.

Følg med på:

  • www.stf.no/sandnes-turlag
  • www.facebook.com/SandnesTurlag

Her kan du laste ned turfolderen digitalt. 

God tur!

Annonse