ÅRSMØTE FJELLSPORTGRUPPA

Årsmøtet arrangeres hvert år innen utgangen av april, tidspunkt for møtet blir annonsert i Fjellsportgruppas kanaler. 

Referat årsmøtet 2019​​​​​​​

Referat årsmøtet 2018

Referat årsmøtet 2017

Referat årsmøtet 2016

Referat årsmøtet 2015

Referat årsmøtet 2014

Referat årsmøtet 2013

Referat årsmøtet 2012Årsrapporter

Årsrapport 2018